katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

#LaboratoriaPrzyszłości# Poczynania uczniów w warsztatowni

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2023
W ramach programu Laboratoria Przyszłości udało
nam się wyposażyć warsztatownię techniczno-stolarską.
Od października 2023 r. rozpoczęły się w niej zajęcia.
Wśród poczynań, które podjęte zostały przez uczniów
odnajdujemy: wbijanie gwoździ i tworzenie na ich bazie
artystycznych inicjałów
z włóczek; malowanie deseczek
bejcą i lakierem (zaobserwowanie różnicy między bejcą
a lakierem); nauka obsługi szlifierki; wykonywanie karmników.