katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych 2020/2021

Z satysfakcją informujemy, że nasi uczniowie osiągnęli wysokie miejsca w tegorocznych konkursach przedmiotowych.
Wśród nich znaleźli się:
Maja Podchul – uzyskała tytuł laureata w Konkursie z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego.

Jan Marcinkowski – uzyskał tytuł laureata w Konkursie z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego.

Oliwia Kin – uzyskała tytuł finalisty w Konkursie z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego.

Kacper Gajda – uzyskał tytuł finalisty w Konkursie z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego.

Kornelia Drabik – uzyskała bardzo dobry wynik w Konkursie Matematycznym KANGUR, w kategorii Żaczek.
Gratulujemy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przygotowującym do konkursów!