katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

NASZE ŚWIĘTO PATRONALNE

Jak co roku, tuż po Objawieniu Pańskim, przeżywaliśmy w społeczności szkolnej Święto Patronalne. Tegoroczne obchody miały miejsce
8 stycznia 2021 r. i ograniczyły się do uroczystej Mszy świętej celebrowanej przez bpa Janusza Ostrowskiego. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne obecni byli na niej jedynie pracownicy i przedstawiciele rodziców Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny
w Olsztynie oraz reprezentanci młodzieży męskiej z liceum, tworzący liturgiczną służbę ołtarza.

 Biskup Ostrowski, nawiązując w homilii do Świętej Rodziny – Patrona placówek katolickich w Olsztynie, zaznaczył, że tak jak Maryja i Józef podjęli współpracę z Bożym planem zbawienia otaczając miłością Jezusa, tak samo dzieje się w naturalnej rodzinie, jeśli matka i ojciec
z miłością przyjmują i wychowują dziecko.

 W czasie uroczystości poświęcone zostały trzy figury św. Józefa – opiekuna Świętej Rodziny, które przekazano dyrektorom placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie Świętej Rodziny. Jedna trafiła do przedszkola i szkoły podstawowej, druga do liceum, a trzecią odebrał dyrektor poradni „Nadzieja”.