katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Nasz drugi absolwent wyświęcony na kapłana

Kolejny absolwent naszej szkoły (z roku 2008) – PIOTR  ŁUKASZ  OLSZEWSKI – został kapłanem.
Święceń kapłańskich udzielił mu abp Józef Górzyński 29 maja 2020 r. w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie,
jako jednemu z siedmiu diakonów Warmińskiego Seminarium Duchownego “Hosianum”.
Ks. Piotr swoją pierwszą posługę kapłańską podejmie w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku.
Poniżej zamieszczamy zdjęcia z Mszy prymicyjnej odprawionej przez neoprezbitera w rodzinnej parafii
św. Franciszka z Asyżu w Olsztynie 30 maja 2021 r.