katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Laureaci konkursu biblijnego i franciszkańskiego

W ostatnim czasie odbyły się dwa konkursy religijne,
w których wysokie miejsca zajęli nasi uczniowie.
Gratulacje składamy uczniom, ich rodzicom,
a także opiekunowi ks. Erykowi Sienkiewiczowi !!!
1. XVII OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA OLIMPIADA
WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE

– Dawid Tarasiuk (I miejsce) – etap diecezjalny,
– Estera Rojek (III miejsce) – etap diecezjalny.
Oboje jadą na finał ogólnopolski do Siedlec.
2. WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY
im. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA
“Ewangelia wg św. Mateusza”
– Dominik Tarasiuk (III miejsce w kat. kl. 4-6) – etap wojewódzki
Jedzie na finał ogólnopolski do Rumii.