katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

#LaboratoriaPrzyszłości# Zaprzyjaźniamy się z robotem Blue-Bot

LISTOPAD 2023

Zajęcia z programowania w naszej szkole nabierają tempa.
Dzieci w ostatnim czasie zaprzyjaźniły się z niezwykle
sympatycznym robotem Blue-Bot (zakupionym w ramach
programu Laboratoria Przyszłości). Można go obsługiwać
za pomocą przycisków na grzbiecie lub sterując poprzez
Bluetooth za pomocą tabletu. Na początku wybraliśmy
pierwszą opcję. Zadaniem dzieci było  zaprogramowanie
robota tak, aby rozwiązał wskazane zagadki na macie.
Blue-Bot angażuje kilka zmysłów równocześnie:
dotyk, wzrok i słuch. Uczniowie rozwijali umiejętność
współpracy w grupie, wyobraźnię przestrzenną i planowanie ruchu.