katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

#LaboratoriaPrzyszłości# Co może robot Photon?

PAŹDZIERNIK 2023

Uczniowie kl. I wykorzystywali w czasie zajęć robota Photon,
zakupionego w ramach Laboratoriów Przyszłości.
Korzystali przy tym z jego funkcji “koło fortuny”,
która ułatwiła powtórzenie materiału z języka polskiego.
Bawili się również z robotem w “Raz, dwa, trzy, Photon patrzy!”,
wykonując z radością gimnastykę przed nauką pisania.
Photon pomógł im również podzielić się na grupy
przy tworzeniu klasowej orkiestry na lekcji muzyki.