katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

KONKURS PLASTYCZNY „ODNAWIALNY SPOSÓB NA SMO(K)GA”

Dzieci ze świetlicy szkolnej klas I-III naszej placówki w grudniu 2019 r. wzięły udział w konkursie plastycznym „Odnawialny sposób  na Smo(k)ga”, realizowanym w ramach programu promocji odnawialnych źródeł energii i edukacji w zakresie poszanowania energii na Warmii i Mazurach. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy plastycznej, ukazującej wybrany przez autora sposób walki ze smogiem, uwzględniający wykorzystanie zasobów odnawialnych źródeł energii: słońca, wiatru, geotermii, wody, biomasy. Organizatorami przedsięwzięcia była Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna.

Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie, którzy wzięli udział w konkursie i otrzymali dyplomy uznania (w maju 2020 r.), to: Karol Rybarczyk, Antonina Mikołajczyk, Róża Jaśkiewicz, Tymoteusz Jaśkiewicz, Paweł  Czossek.