katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Biblioteka szkolna, nauczyciele poloniści i wychowawcy organizują
KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA


Polska literatura – czytamy to, co dobre!

 

 1. UCZESTNICY – Uczniowie w kategoriach klas I-III, IV-VI i VII-VIII
 2. ZADANIE
 • Wybierz ciekawy fragment z dowolnej książki polskiego autora, najlepiej wypożyczonej z biblioteki szkolnej.
 • Przygotuj się do pięknego, głośnego czytania – czas ok. 2 minut.
 • Zgłoś się do swojej wychowawczyni lub nauczycielki języka polskiego. Nauczyciele przeprowadzą etap klasowy i wybiorą po dwie osoby do etapu szkolnego.
 1. CZAS TRWANIA KONKURSU
 • Etap klasowy do 15 listopada 2019r.
 • Etap szkolny odbędzie się 30 listopada 2019r.


KRYTERIA OCENY

 • właściwy wybór tekstu (polska literatura adekwatnie do wieku uczestnika),
 • interpretacja,
 • dykcja,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

Na zwycięzców czekają nagrody