katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

DZIEŃ  ŚWIĘTOŚCI  ŻYCIA

Jak każdego roku, 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.
Jest to również Dzień Świętości Życia, który został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1998 r.,
w odpowiedzi na apel Jana Pawła II, aby w każdym kraju był obchodzony Dzień Życia.
W obecnych czasach ten dzień nabiera szczególnego znaczenia i niejednokrotnie wymaga od nas konkretnej postawy.
Jednym z działań, jakie można podjąć, by chronić Życie jest m.in. przyjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Inicjatywa ta jest już dobrze znana i praktykowana przez wiele lat w różnych miejscach na świecie.
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitewnym towarzyszeniem poczętemu dziecku
i jego rodzicom od początku życia dziecka aż do dnia narodzin.
Więcej o akcji można przeczytać m.in. w: https://www.duchowa-adopcja.pl/
Zachęcam również, aby włączyć się w naszą lokalną, wewnętrzną akcję,
która jest wyrazem wdzięczności Panu Bogu za nasze życie.
Jak to zrobić?
CHĘTNE OSOBY mogą przesłać swoje zdjęcie z czasów, gdy były maleństwami, noworodkami.
Fotografie te należy podpisać imieniem lub inicjałami oraz przesłać do 25 marca na adres mailowy: swietlicadomowa@gmail.com
Z tych zdjęć powstanie pamiątkowy filmik ukazujący cud istnienia i będzie wyrazem wdzięczności za Życie, które mamy za darmo 🙂
Przesłanie zdjęcia będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie wizerunku i nie będzie wykorzystane do innych celów niż ww. akcja.
Owoc pracy Pana Boga i naszej w postaci filmiku będzie można podziwiać na szkolnej stronie internetowej.
Organizatorem akcji jest p. Agata Bednarczyk.