katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Czytanie baśni z różnych stron świata

Propozycja Wadowickiego Centrum Kultury


Czytanie baśni z różnych stron świata – to propozycja dla dzieci, która będzie oprócz czytania online bogata w środki plastyczne i teatralne dopełniające opowieść. Podczas spotkań odwołamy się do teatru lalek, wykorzystamy elementy teatru cieni, a także zaproponujemy samodzielne wykonanie postaci pojawiające się w opowieściach przy użyciu przedmiotów z recyklingu.</p?

Więcej na stronie:
https://wck.wadowice.pl/projekty/recepta-na-kulture/czytanie-basni-z-roznych-stron-swiata/