katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

ŻYWA LEKCJA HISTORII

Po raz kolejny (15 listopada 2019r.) gościliśmy w naszej szkole Jacentego Ordowskiego z Zaciężnej Chorągwi Rycerskiej APIS z Gniewu. Tym razem przybliżył on uczniom dzieje II wojny światowej. Dzieci bardzo żywo reagowały na opowieści, chętnie wcielały się w różne postaci, ubierając się w mundury żołnierskie czy manewrując bronią – karabinami, szablami.