katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

WSPÓLNE OCZEKIWANIE NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

W poniedziałek 16 grudnia 2019 r. z inicjatywy naszej szkoły odbyło się spotkanie pod hasłem „WSPÓLNE OCZEKIWANIE NA ŚWIĘTA PRZY DŹWIĘKACH KOLĘD I PASTORAŁEK”. Z tej okazji gościliśmy dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3, Przedszkola Miejskiego nr 38 oraz z Przedszkola Bajkowy Dom. Celem spotkania było śpiewanie kolęd we wspólnocie, która czeka i raduje się z narodzenia Jezusa. Każde przedszkole zaprezentowało własną interpretację kolęd i pastorałek. Swoją pastorałkę zaprezentowali również uczniowie z klasy II b oraz pięknie zagrał na skrzypcach uczeń klasy IV Mateusz Pająk. Wszyscy spotkaliśmy się też przy stole, poczęstunkowi towarzyszyły miłe rozmowy.