katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE

ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2.09.2019 r. – poniedziałek

PLAN:
09.00 – zbiórka w klasach z wychowawcą,
09.15 – wyjście do kościoła,
09.30 – Msza święta w górnym kościele,
10.30 – spotkanie z wychowawcami w klasach:

kl. 1a – s. 23
kl. 1b – s. 25
kl. 2a – s. 16
kl. 2b – s. 18
kl. 3a – s. 14
kl. 3b – s. 15
kl. 4a – s. 9
kl. 5a – s. 8
kl. 5b – s. 7
kl. 6a – s. 104
kl. 6b – s. 101
kl. 7a – s. 103
kl. 8a – s. 102

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !