katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

ŚWIĘTO PATRONALNE SZKOŁY

10 stycznia 2020 r. obchodziliśmy Patronalne Święto Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny w Olsztynie, w którym uczestniczyły społeczności (przed)szkolne: Niepublicznego Przedszkola, Katolickiej Szkoły Podstawowej i XIII Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego. Najpierw spotkaliśmy się na Mszy świętej, której przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Warmiński dr Józef Górzyński. Następnie obejrzeliśmy jasełka przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej pod kierunkiem Pani Danuty Cywińskiej i Pani Krystyny Balukiewicz oraz wysłuchaliśmy kolęd zaśpiewanych i zagranych przez zespół ,,Skrzypi wóz”, stworzony przez uczniów z liceum wraz z ks. Michałem Tyczyńskim.

Niech Święta Rodzina – Patron naszej szkoły – będzie dla nas wzorem życia przepełnionego pokojem, miłością i zawierzeniem Bożej Opatrzności.