katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Projekt „Christmas cards and traditions”

Plan projektu:

Śpiewamy i nagrywamy kolędę w języku jednego z naszych partnerów i zamieszczamy nagranie na platformie i stronie internetowej naszej szkoły. Na początku grudnia wysyłamy wykonane przez nas świąteczne karty do wszystkich szkół partnerskich. Wykonujemy prezentację na temat świątecznych tradycji wcześniej przygotowanych przez naszych E-Twinnerów. Oto kilka zdjęć wykorzystanych do prezentacji.