katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Projekt „Christmas cards and traditions”

Plan projektu:

Wykonujemy własnoręcznie karty świąteczne z życzeniami w języku polskim i angielskimSchool exhibition new - gazetka

 

Przygotowujemy prezentacje Power Point na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia w Polsce

Śpiewamy i nagrywamy kolędę w języku jednego z naszych partnerów i zamieszczamy nagranie na platformie i stronie internetowej naszej szkoły

Na początku grudnia wysyłamy wykonane przez nas świąteczne karty do wszystkich szkół partnerskich

Wykonujemy prezentacje na temat świątecznych tradycji wcześniej przygotowane przez naszych E-Twinnerów zamieszczamy na platformie Twin Space i na stronie internetowej szkoły

}

}