katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

POZNAWALIŚMY DZIAŁALNOŚĆ ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO

W związku z obchodami 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości gościliśmy w murach naszej szkoły (13 listopada 2019 r.) dr Annę Mandrelę, która przybliżyła uczniom klas starszych jedną z postaci walczącą o wolny kraj nie tylko w czasie II wojny światowej, ale również
w komunistycznej Polsce – osobę rotmistrza WITOLDA PILECKIEGO.

Anna Mandrela jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii i od wielu lat prowadzi badania na temat życia i działalności Rotmistrza.
W czasie spotkania z uczniami odsłoniła mało znaną stronę jego życia – życie wewnętrzne, życie wiarą katolicką, z której czerpał motywację i siłę do bezinteresownego poświęcenia się Bogu, Ojczyźnie i wartościom duchowym. Niniejsze informacje zawarła w wydanej w tym roku publikacji
pt. „Duchowość i charakter Witolda Pileckiego”.