katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

OBCHODY KEN

OBCHODY KEN

 

Zgodnie z wielowiekową tradycją 14 września 2020 r. uroczyście obchodziliśmy Dzień Komisji Edukacji |Narodowej. Tym razem towarzyszyły nam dwa wydarzenia. Dzień szkolny rozpoczęliśmy od Mszy Świętej, w czasie której dziękowaliśmy Bogu za nauczycieli oraz rodziców, którzy są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, a także za wszystkich pracowników niepedagogicznych, bez których placówka oświatowa nie mogłaby tak prężnie funkcjonować. Następnie uczestniczyliśmy jako cała społeczność szkolna w ślubowaniu i pasowaniu na ucznia dzieci z klas pierwszych wraz z ich wychowawczyniami: panią Katarzyną Rutynowską – opiekunem klasy Ia św. Franciszka z Asyżu; panią Dorotą Złotkowską – opiekunem klasy Ib św. Klary. Pasowania dokonała pani Dyrektor – Anna Kobarynka-Łysek.