katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

MIĘDZYSZKOLNY DZIEŃ PATRIOTYZMU W KLONIE

Przedstawiciele uczniów i nauczycieli naszej szkoły 14 listopada 2019 r. wzięli udział w MIĘDZYSZKOLNYM DNIU PATRIOTYZMU W KLONIE. Jego myślą przewodnią były słowa kard. Stefana Wyszyńskiego „Nie wszystko jedno, jaka ta Polska będzie dziś i jutro. Już dzisiaj trzeba pracować dla Polski jutra”, zaś elementem kulminacyjnym było świętowanie jubileuszu 15-lecia Zespołu Ludowego „Burśtynki”, funkcjonującego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klonie.

Program spotkania był bardzo bogaty. Rozpoczął się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Salamona, proboszcza tutejszej parafii
p. w. Znalezienia Krzyża Świętego. Następnie złożono wieńce i zapalono znicze przy grobie Jakuba Pałaszewskiego (powstańca styczniowego)
i tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Później świętowano w murach szkoły – chór z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie, pod przewodnictwem Pani Anny Szybanow, wystąpił z koncertem zatytułowanym „Z piosenką patriotyczną przez wieki”, zaś zespół „Burśtynki” zaprezentował pieśni oraz tańce kurpiowskie i mazurskie. Na koniec uczniowie rozegrali towarzyski mecz piłki ręcznej, a przy  poczęstunku nawiązywali znajomości i cieszyli się wzajemnie swoją obecnością.