katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

DOBRE RELACJE W MOJEJ RODZINIE

 Wyróżnienie w konkursie plastycznym DOBRE RELACJE W MOJEJ RODZINIE

Praca plastyczna naszej uczennicy klasy II b Barbary Lemańskiej została wyróżniona w XVI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Grafiki Komputerowej „DOBRE RELACJE W MOJEJ RODZINIE”. Jego organizatorami byli Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głównym celem konkursu było ukazanie pojawiających się i pielęgnowanych przez długie lata i pokolenia dobrych relacji w małżeństwie i w polskich rodzinach.

Barbara Lemańska wzięła udział w konkursie w kategorii dzieci szkół podstawowych kl. O-III, będąc wówczas uczennicą klasy I. Wręczenie nagród odbyło się 25 października 2019 r. w czasie uroczystego podsumowania XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny przebiegających w tej edycji pod hasłem „Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina”.

 Opiekunem plastycznego sukcesu była Pani Aleksandra Ozygała, nauczyciel zajęć świetlicowych.