x
WARTOŚCI KATOLICKIE,
BĘDĄCE FUNDAMENTEM PRACY PRZEDSZKOLA
 • OJCZYZNA

  Wychowanie do umiłowania ojczyzny i do postawy patriotycznej

 • BÓG

  Wychowanie do życia w wierze.
  Poznanie i rozwijanie wartości katolickich

 • DZIECKO

  Wszechstronny rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka

 • RODZINA

  Wychowanie do miłości i odpowiedzialnego podejmowania ról.
  ojciec - matka - dziecko

Nasze  Przedszkole

PRZYJEDŹ

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 11
10-456 Olsztyn

ZADZWOŃ

(89) 533-38-44

Nasze  Dyplomy