x

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

KATECHEZA

Katecheza w przedszkolu odbywa się w każdej grupie przedszkolnej dwa razy w tygodniu. Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej i przybliżenie im Osoby Pana Boga jako stwórcy świata i życia tak, aby stał się On dla nich Przyjacielem.

Katecheza przedszkolna pomaga rozwinąć wiarę dzieci i buduje fundament dla ich przyszłej religijności poprzez wspólną rozmowę z Bogiem, wspólny śpiew, a także tworzenie dobrych nawyków w kontaktach z innymi ludźmi.

Na religii promowana jest również postawa przedszkolaka, jako człowieka prawego, życzliwego i otwartego na ludzi. Wychowanie chrześcijańskie to wychowanie do miłości i budowanie życia swojego i dziecka na wartościach, które Jezus pokazuje w Ewangelii.

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się we wszystkich grupach przedszkolnych trzy razy w tygodniu. Dzieci wprowadzane są w świat języka angielskiego poprzez zabawę. Realizowany program pozwala przedszkolakom w sposób uporządkowany poznawać i utrwalić nowe słowa, zwroty, piosenki oraz wierszyki. Na każdych zajęciach dzieci uczestniczą w atrakcyjnych grach i zabawach ruchowych.

TAŃCE

W naszym przedszkolu  organizowane są zajęcia taneczne, które prowadzi– instruktorka z Centrum Tańca Wasilewski- Felska.. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wszystkich grupach przedszkolnych. Układy choreograficzne, kroki i figury dostosowane są do wieku oraz możliwości dzieci. Szeroki wachlarz zabaw muzyczno- ruchowych, różnorodne ćwiczenia oraz układy taneczne pozytywnie wpływają przede wszystkim na prawidłowych rozwój psychoruchowy dziecka.

Podczas zajęć dzieci mają okazję poznać elementy Tańca Towarzyskiego, Hip Hop, Jazz, Disco, Zumby i Tańca Ludowego. 

RYTMIKA

Rytmika to technika wychowania muzycznego, która kształtuje słuch dziecka a przede wszystkim kulturę muzyczną. Dlatego w naszej placówce podczas zajęć które są raz w tygodniu, realizujemy różne formy aktywności muzycznych i ruchowych, takie jak np. śpiew, taniec, słuchanie muzyki, naukę gry na instrumentach czy improwizację. Zajęcia są prowadzone w twórczej atmosferze, a ich poziom jest dostosowany do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci.

MALARSTWO

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, dla wszystkich dzieci z grupy 5 i 6- latków. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój dziecka, uwzględniając jego potrzeby intelektualneemocjonalne i estetycznerozwijanie zainteresowańumiejętności i zdolności plastycznych. Ponadto dzieci wyrabiają zdolność do działania i osiągania celu, poczucie ładu, porządku i estetyki, rozwijają wrażliwość na piękno.

Przedszkolaki poszerzają doświadczenia związane z nowymi technikami plastycznymi, eksperymentują z różnymi materiałami i przyborami plastycznymi, rozwijają zdolności manualne. Zajęcia z malarstwa mają przede wszystkim sprawiać przedszkolakom przyjemność, dostarczać wiele radości z twórczego działania, jak również zadowolenia z uzyskanych efektów pracy.

SZACHY

Zajęcia szachowe są organizowane dla dzieci 5-6 letnich, raz w tygodniu.

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku wpływa wszechstronnie na rozwój dzieci. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły.
Zadaniem zajęć szachowego jest:
– przekazanie dzieciom podstawowych zasad gry szachowej;
– przekazanie szachowej pasji i uwrażliwienie na piękno tej gry;
– udowodnienie, że szachy to łatwa do opanowania rozrywka na całe życie, ponieważ to najbardziej fascynująca i ekscytująca gra na świecie.

WARSZTATY TEATRALNE

Program „Zajęcia teatralno-muzyczne w przedszkolu” to cykl zajęć dotyczących tworzenia widowiska teatralnego. Celem jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach i widowiskach teatralnych, zakończonych występem przed publicznością.
Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu, dla wszystkich dzieci z grupy 5 i 6- latków.

ZAJĘCIA SPORTOWE

W związku z potrzebą rozwijania pasji i zainteresowań aktywnością fizyczną, w Przedszkolu prowadzone są dodatkowe zajęcia sportowe, które odbywają się raz w tygodniu w każdej grupie przedszkolnej w salce sportowej.

Zajęcia sportowe to sposób na kształtowanie u dzieci sprawność fizycznej, poznawania reguł współpracy, współzawodnictwa, poznawania podstawowych zasady nauki gier zespołowych. Nauczyciele prowadząc atrakcyjne zajęcia,  uczą dzieci dyscypliny oraz pokonywania własnych słabości. Celem zajęć jest rozbudzenie pasji do ruchu oraz systematycznej aktywności fizycznej.

ROBOTYKA

Zajęcia prowadzone są przez pracowników  firmy Coodi z użyciem klocków Lego z serii Mindstorm oraz WeDo. Są to zaawansowane zabawki, które można składać i rozkładać oraz dodatkowo programować.

Na  zajęciach  dzieci uczą się języka programowania oraz jego stosowania. Instruktorzy dają zadania do wykonania i nadzorują cały proces. Wykonane roboty potrafią reagować na światło, obraz, dźwięk i wykonywać również  polecenia. Są to świetne pomoce dydaktyczne, dzięki którym  dziecko być może stanie się w przyszłości inżynierem czy naukowcem.

Zajęcia są dodatkowo płatne.

MINISTRANCI

Liturgiczna Służba Ołtarza jest wspólnotą chłopców oraz młodych mężczyzn posługujących przy ołtarzu Pańskim podczas sprawowania Mszy św. czy nabożeństw. Z tego względu  w przedszkolu powstała grupa ministrantów w wielu 5-7 lat.  Ich opiekunem jest ks. Eryk Sienkiewicz. Spotkania formacyjne  odbywają się w  czwartki o godzinie 10.00  Wszystkich chłopaków, którzy pragną we wspólnocie z kolegami służyć Jezusowi obecnemu w sakramentach oraz liturgii Kościoła serdecznie zapraszamy.

SCHOLA

W  każdą pierwszą niedzielę miesiąca dzieci z naszego  przedszkola zbierają się w kościele przy parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka , aby wspólnie się modlić na Mszy św. za rodziny i dzieci należącej do wspólnoty przedszkolnej.  Oprawę muzyczną przygotowuję  schola przedszkolna, która powstała aby rozwijać talenty dzieci i zainteresowania muzyką. Zespół ma próby w każdy piątek o godz.11.00, a na której poznają piosenki i pieśni zgodnie z rokiem liturgicznym.