x

PLAN DNIA - 3 Latki

8.00 – 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

Godziny Plan zajęć dziecięcych
6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze
7:30 – 8:00 Zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.
Przygotowywanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi.
Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.
8:00 – 8:30 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i tematyczne
8:30 – 9:00 Przygotowanie do śniadania. Kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Śniadanie – Usprawnianie umiejętności samodzielnego jedzenia
9:00 – 9:20 Zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zaplanowane przez nauczycielki w ramach Planu Miesięcznego
9:20 – 10.00 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.
10.00 – 10.15 II śniadanie
10.20 – 11.50 Pobyt w ogrodzie. Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie). Spacery i wycieczki (lub zabawy ruchowe w Sali jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na pobyt na powietrzu).
11:50 – 12:30 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Czynności samoobsługowe.
12:30 – 13:00 Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela
13:00 – 14:15 Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki lub bajek. Czynności samoobsługowe (rozbieranie się i ubieranie, toaleta).
14:15 – 14:40 Podwieczorek
14:45 – 16:00 Dziecięce zabawy dowolne. Indywidualna praca wyrównawcza. Utrwalanie wcześniej poznanych treści dydaktycznych.
16:00 – 17:00 Schodzenie się dzieci z wszystkich grup. pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci do domu