x

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

Nasze Przedszkole w tym roku szkolnym  stara się o przyznanie Certyfikatu  Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest:

  • Zapobieganie zjawisku agresji
  • Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa
  • Aktywizowanie społeczności lokalnej do działań służących zapobieganiu zjawiskom agresji  i poprawie bezpieczeństwa
  • Podejmowanie działań w celu poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci