x

SZKOŁA WIERNA DZIEDZICTWU

Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu jest prestiżowym konkursem, który ma na celu zachęcić do podejmowania działań w szkole i poza szkołą na rzecz kształcenia uczniów w poczuciu miłości Ojczyzny, chęci służenia Polsce i narodowi polskiemu, przekazywania pamięci o bohaterach i wydarzeniach przeżywanych w radości, jak i zadumie, świadomej przynależności do narodu, regionu, rodziny, wspólnoty lokalnej, poczucia dumy i odpowiedzialności za „wszystko, co Polskę stanowi”.

Nasze Przedszkole otrzymała certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty ,,Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Tytuł ten przyznawany jest szkołom i placówkom oświatowym z województwa warmińsko -mazurskiego za podejmowanie działań w obszarze kształcenia w wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

Gala wręczenia certyfikatu miała miejsce 6 grudnia 2021r. w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Podczas uroczystości certyfikaty wręczył Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki . Nagrodę dla naszej placówki odebrała: Pani Dyrektor Anna Rykowska

Ogromne gratulację dla koordynatorów programu w naszym przedszkolu: Pani Magdzie Zapadka i Pani Dorocie Bączek

URODZINY OJCZYZNY- 6 latki

W dniu 10 listopada w grupie 6-latków świętowaliśmy Narodowe Święto Niepodległości. O godzinie 11:11 wzięliśmy

..

SZKOŁA PAMIĘTA

Okres przed Świętem Zmarłych, to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy od nas odeszli, czas

..

DOŻYNKI- GRUPY- 5 i 6 LATKI

5 października dzieci z grup: 5- i 6-latków świętowały przedszkolne Dożynki. Przyszliśmy tego dnia w

..

WYKOPKI – 5 LATKI

9 września Pięciolatki wzięły udział w wykopkach. Dzieci miały okazję pochodzić po polu, poznać pracę

..

PEWNEGO RAZU W SKANSENIE…- WYCIECZKA 5-LATKI

21 czerwca, dzieci z grupy 5-latków udały się na wycieczkę do Muzeum Budownictwa Ludowego w

..

KAPLICZKI WARMIŃSKI- 5 latki

Przydrożne kapliczki są symbolem naszego regionu i świadectwem wiary katolickiej.  Nawiązując do trwającego w naszej

..

TYDZIEŃ REGIONALNY- 5 latki

W ramach Tygodnia Regionalnego, dzieci z grupy 5-latków zapoznały się z historią i tradycjami naszego

..

KONKURS KOLĘD- 5 latki

Mali artyści zaprezentowali się na świątecznej scenie w ramach, zorganizowanego w grupie 5-latków, konkursu kolęd

..

BARBÓRKA- 5 latki

,,Barbórka” to święto górników, obchodzone 4 grudnia na cześć św. Barbary, patronki górników.  Tego dnia,

..

URODZINY OJCZYZNY-5 latki

Dnia 10 listopada w naszej grupie odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

..

PIECZENIE CHLEBA- 5 latki

16 października obchodziliśmy Światowy Dzień Chleba. W ramach realizacji projektu ,,Piękna Nasza Polska Cała”  dzieci

..