x

PRZEDSZKOLE REALIZUJE ZADANIA

W RAMACH PROGRAMÓW
REALIZOWANYCH PRZEZ MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
przedszkole

„MIĘDZYPOKOLENIOWE CENTRA EDUKACYJNE – WSPARCIE INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ”

„Moja Ojczyzna – Moja Rodzina”