x

11 maja 2021

KONKURES WIEDZY O WARMII- 6 latki

10 maja w grupie 6-latków przeprowadzony został Konkurs wiedzy Moja mała ojczyzna – Warmia. Był on podsumowaniem Tygodnia Regionalnego, który miał na celu budzenie zainteresowania własnym regionem i miejscowością, a także poznanie przez dzieci ciekawych i charakterystycznych miejsc.
Dzieci podzielone były na zespoły i miały do wykonania określone zadania: odpowiadały na pytania, układały puzzle, rozpoznawały zabytki i charakterystyczne miejsca Olsztyna, wymieniały postacie z poznanych legend, posługiwały się gwarą warmińską, liczyły muszle układając cyfry, z których powstał rok otrzymania przez Olsztyn praw miejskich. Za poprawne odpowiedzi drużyna otrzymywała herb Olsztyna – Świętego Jakuba. Po zliczeniu punktów wszystkie dzieci nagrodzone zostały brawami, nagrodami i dyplomami.
Konkurs przebiegł bardzo dobrze, drużyny były zdyscyplinowane, przedszkolaki współpracowały ze sobą i wszyscy wykazali się dużą wiedzą.
Gratulujemy:)