x

4 października 2022

WARSZTATY TEATRALNE

Warsztaty teatralne, ktÓre prowadzą aktorki z Teatru Lalek w Olsztynie, mają na celu zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną. Poprzez zabawy teatralne dzieci rozwijają wyobraźnię, doskonalą mowę, która staje się wyrazista oraz rozwijają płynność ruchów. Dzieci poznają w ten sposób środki wyrazu artystycznego, a przede wszystkim doskonale się bawią