x

Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DATA ETAP REKRUTACJI / CZYNNOŚCI RODZICA
07 lutego – 18 lutego 2022 r. Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z usług przedszkola, przedkładając dyrektorowi deklarację potwierdzającą zgłoszenie dziecka do Przedszkola.
Deklarację potwierdzające zgłoszenie dziecka do Przedszkola będą wysyłane elektronicznie lub można pobrać na stronie internetowej przedszkola, deklaracja powinna być wypełniona we wszystkich polach. Na deklaracji wymagane są podpisy obojga Rodziców. W sytuacji trwania pandemii deklaracja może być wypełniona i podpisana elektroniczne, następnie wysłana na pocztę mailową przedszkola. przedszkole.swietarodzina@tlen.pl lub dostarczona do sekretariatu placówki.
21 lutego – 4 marca 2022 r.
Informacja dla nowych Rodziców
Wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola.
O zapisie dzieci do poszczególnych grup decyduje ilość wolnych miejsc w poszczególnych grupach.
W sytuacji trwania pandemii na prośbę Rodziców deklaracja i karta wywiadu może być przesłana drogą mailową lub do pobrania na stronie internetowej przedszkola. Dokumentacja powinna być wypełniona we wszystkich polach. Na deklaracji wymagane są podpisy obojga Rodziców. Wypełnioną dokumentację można przesłać na pocztę mailową przedszkola:przedszkole.swietarodzina@tlen.pl lub dostarczyć do sekretariatu placówki
21 lutego- 4 marca 2022 r. Możliwość spotkań indywidualnych z Dyrektorem Placówki w reżimie sanitarnym po wcześniejszym ustaleniu daty. Organizacja spotkań można ustalić telefonicznie poprzez sekretariat 895333844 lub mailową przedszkole.swietarodzina@tlen.pl
14 marca 2022r. O wynikach przyjęcia dziecka do przedszkola informujemy rodziców telefonicznie przez sekretariat; nie publikuje ich na stronie internetowej.
Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mogą złożyć pisemne podanie o ponowne rozpatrzenie przyjęcia kandydata – wpisanie na listę rezerwową kandydatów do przedszkola. Prośby te będą rozpatrywane w przypadku zwolnienia się miejsca w oddziale. O wyniku ponownego rozpatrzenia prośby rodzice zostaną poinformowani telefonicznie.
od 15 marca do 25 marca 2022r. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola będą zobowiązani do podpisania umowy o świadczenie usług z Przedszkolem

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 PLANOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE GRUPY WIEKOWE:

  • Grupa I – 2,5 i 3 latków,
  • Grupa II- 4 latków,
  • Grupa III- 5 latków,
  • Grupa IV- 6 latków.

PLIKI DO POBRANIA:

Karta deklaracji zapisu dziecka do przedszkola
Klauzula RODO i oświadczenie
Nr  konta