x

Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DATA ETAP REKRUTACJI / CZYNNOŚCI RODZICA
13 stycznia – 17 stycznia 2023 r. Rodzice dzieci uczęszczających, potwierdzają chęć korzystania z usług przedszkola, przedkładając dyrektorowi deklarację potwierdzającą zgłoszenie dziecka do Przedszkola.
Deklarację potwierdzające zgłoszenie dziecka do Przedszkola będą wydawane w sekretariacie.
Wypełniona deklarację z dowodem opłaty wpisowej dostarczamy do sekretariatu w godzinach 7.00-15.00.
25 lutego – 10 marca 2023 r.
Informacja dla nowych Rodziców
Wydawanie i przyjmowanie deklaracji zgłoszeń dzieci, które po raz pierwszy zapisywane są do przedszkola.
O zapisie dzieci do przedszkola decyduje ilość wolnych miejsc
w poszczególnych grupach.
Deklaracje zapisu dziecka do przedszkola można odebrać w sekretariacie lub pobrać na stronie internetowej przedszkola. Dokumentacja powinna być wypełniona we wszystkich polach. Na deklaracji wymagane są podpisy obojga Rodziców. Wypełnioną dokumentację należy dostarczyć do sekretariatu placówki
6 marca – 10 marca 2023 r. Możliwość spotkań indywidualnych z Dyrektorem po wcześniejszym ustaleniu daty. Organizacja spotkań można ustalić telefonicznie poprzez sekretariat 895333844 lub mailową przedszkole.swietarodzina@tlen.pl
20 marca 2023r. O wynikach przyjęcia dziecka do przedszkola informujemy rodziców telefonicznie przez sekretariat; nie publikuje ich na stronie internetowej.
Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mogą złożyć pisemne podanie o ponowne rozpatrzenie przyjęcia kandydata – wpisanie na listę rezerwową kandydatów do przedszkola. Prośby te będą rozpatrywane w przypadku zwolnienia się miejsca w oddziale. O wyniku ponownego rozpatrzenia prośby rodzice zostaną poinformowani telefonicznie.
od 20 marca do 31 marca 2023r. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola będą zobowiązani do podpisania umowy o świadczenie usług z Przedszkolem

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 PLANOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE GRUPY WIEKOWE:

  • Grupa I – 2,5 i 3 latków,
  • Grupa II- 4 latków,
  • Grupa III- 5-6 latków,
  • Grupa IV- 6 latków.

PLIKI DO POBRANIA:

Karta deklaracji zapisu dziecka do przedszkola
Klauzula RODO i oświadczenie
Nr  konta