x

19 sierpnia 2022

CHCIAŁBYM BYĆ SPORTOWCEM

Ostatni tydzień wakacji w grupie 3-latków dotyczył tematyki sportowej i wspomagania rozwoju ruchowego u dzieci. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych i ze śpiewem. Odbyła się również Olimpiada sportowa, za którą dzieci nagrodzone zostały medalami.