x

22 grudnia 2022

ŻYCZENIA

Dziś rodzi się Ten, który daje światu pokój…” (św. Jan Paweł II)
Przedwieczne Słowo Boże przyjęło ludzkie ciało,
abyśmy – wśród panujących w nas
i wokół nas ziemskich ciemności – poznawali Go i miłowali.
Niech Chrystus, Wcielone Słowo Boga,
obdarza nas łaską przyjęcia Jego Światła,
abyśmy – służąc Bogu i bliźniemu – promieniowali w świecie miłością, radością i pokojem
życzą
Stowarzyszenie Świętej Rodziny
oraz
Katolicki Zespół Edukacyjny im. Świętej Rodziny w Olsztynie
(Niepubliczne Przedszkole, Katolicka Szkoła Podstawowa, XIII Liceum Ogólnokształcące Katolickie)

BOŻE NARODZENIE 2022