katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Przekaż 1% podatku

PROSIMY,    PRZEKAŻ  1%  PODATKU

 

Stowarzyszenie Świętej Rodziny będące organem założycielskim i prowadzącym edukacyjne placówki katolickie im. Świętej Rodziny w Olsztynie posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).
W związku z tym istnieje możliwość przekazywania 1% podatku na jego zadania statutowe.

 

Rozliczając swoje dochody za dany rok kalendarzowy możecie Państwo przekazać 1% podatku na rzecz naszej szkoły.

 

Wystarczy – wypełniając PIT – wpisać:

 

w części „J” zatytułowanej „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”:
– w rubryce 123. Numer KRS: 0000004368
– w rubryce 124: kwotę odpisu 1% od podatku

 

w części „K” zatytułowanej „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”:
– w rubryce 125: DAROWIZNA NA CELE EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA
– w rubryce 126 stawiamy: X

 

Dziękujemy za każde wsparcie i każdą przekazaną kwotę, którą przeznaczymy na działalność Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny w Olsztynie