katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Wyniki konkursu z okazji Dnia Ziemi

Z okazji Dnia Ziemi, uczniowie klasy VII naszej szkoły wzięli udział w międzyszkolnym konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w Olsztynie. Dzień Ziemi to największe święto ekologiczne na świecie. W tym roku obchodzony był 22 kwietnia, a jego hasło przewodnie brzmiało: „Z energią zmieńmy źródła”. Podstawowe cele związane z obchodami tego dnia, to promowanie postaw proekologicznych oraz uświadamianie zagrożeń, jakie związane są z rozwojem przemysłu. Temat tegorocznego konkursu brzmiał: „Sedno tkwi w źródle – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Zadaniem jego uczestników było wykonanie pracy (plakatu, prezentacji multimedialnej, nagranie filmiku) promującej odnawialne źródła energii.

Z radością oświadczam, że kilku uczniów naszej szkoły zostało laureatami konkursu. Oto oni:

I miejsce: Maja Podchul, Jakub Misior

III miejsce: Julia Maciejko

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy. Wzięliście udział we wspaniałym przedsięwzięciu! Laureatom gratulujemy podwójnie 

Nagrody i dyplomy wręczymy po powrocie do szkoły.

Katarzyna Wojnarska-Dębińska

Prace konkursowe:

Maja Podchul
Jakub Misior
Julia Maciejko