katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Warsztaty Wielkanocne

12 kwietnia 2019r. gościliśmy w szkole ks. dra Krzysztofa Salamona z parafii Znalezienia Krzyża Świętego oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Klonie, które przeprowadziły z uczniami warsztaty robienia palm wielkanocnych. Przy pracy opowiadały dzieciom o zwyczajach związanych ze Świętem Zmartwychwstania Pańskiego oraz tradycjach wykonywania innych ozdób wielkanocnych.