katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Sztandar

28 listopada 2002r. na zebraniu Rady Rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Olsztynie został zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ufundowania Sztandaru Szkoły.

Na w/w zebraniu udział brali przedstawiciele wszystkich klas naszej szkoły , przedstawiciele
Stowarzyszenia im. Św. Rodziny, dyrektor szkoły oraz duszpasterz ks. Andrzej Pluta. Uchwała
o ufundowaniu Sztandaru Szkoły została podjęta jednogłośnie.

Zebranie Rady Rodziców 28 listopada 2002r powołało Komitet Fundacji Sztandaru Szkoły bezpośrednio

zajmujący się pracami przygotowawczymi do ufundowania Sztandaru Szkoły.

Prace i przygotowania trwały trzy lata. W tym czasie padało wiele pytań dotyczących kosztów,
wykonawstwa, treści i symboliki zawartych na Sztandarze. Wszystkie

decyzje były konsultowane, głęboko analizowane i zawsze przemodlone. W szkole trwał nieustający
różaniec w tej sprawie. Zgłosiło się do niego wiele rodzin.

Tak rodził się Nasz Sztandar.

Projekt sztandaru przygotował nieodpłatnie pan Jarosław Korzeniewski.

Ustalono, że na sztandarze z jednej strony na biało czerwonym tle w centralnym punkcie zostanie
umieszczony jako wyraz naszej miłości do ojczyzny i więzi z narodem polskim srebrny Orzeł.

Z drugiej zaś strony na zielonym tle, który jest symbolem Ducha Świętego , jako znaku naszego
zjednoczenia z Bogiem w Trójcy Przenajświętszej umieszczona będzie Ikona Świętej Rodziny,
która jest dla nas wzorem życia rodzinnego i która przewodzi nam w ziemskim pielgrzymowaniu.

Wykonanie zostało zlecone Pracowni Haftu Artystycznej HERB ART w Barczewie.

Koszt w całości został pokryty z pieniędzy zdobytych przez Radę Rodziców przy współudziale
Rady Pedagogicznej.
Uroczyste przekazanie Sztandaru dla społeczności szkolnej nastąpiło w dniu zakończenia roku
szkolnego tj. 24 czerwca 2005r.