katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

Kadra nauczycielska

K A D R A      S Z K O Ł Y   w   2018/2019 r.

 Dyrektor szkoły – Anna Kobarynka – Łysek

 1. kl. I św. Stanisława Kostki – wych. Izabela Witkowska – edukacja wczesnoszkolna
 2. kl. I bł. Maria Karłowska – wych. Danuta Cywińska – edukacja wczesnoszkolna
 3. kl. II św. Hiacynty i św. Franciszka – wych. Katarzyna Rutynowska – edukacja wczesnoszkolna                                                                                                                                
 4. kl. II św.Rity – wych. Emilia Drabik – edukacja wczesnoszkolna
 5. kl. III św.Faustyny – wych. Maria Dobkowska – edukacja wczesnoszkolna
 6. kl. IV św.Beretty Molli – wych. Ewa Żurawlew – język polski
 7. kl. IV bł.E.Bojanowskiego – wych. Izabela Wnuk – matematyka
 8. kl. V św.Tereski – wych. Katarzyna Beliniak – jęz. angielski
 9. kl. V św. o.Pio – wych. Dorota Boruch – pedagog
 10. kl. VI św.U.Ledóchowskiej – wych. Joanna Srokosz – jęz. angielski
 11. kl. VII św.Jana Pawła II – wych. Krystyna Balukiewicz – biblioteka
 12. kl. VIII św.Jadwigi – wych.  Katarzyna Kubacz – religia kl. I-IV
 13. Język polski – Ewa Żurawlew – kl. IV-VIII,
 14. Jezyk polski – Marta Rutkowska – kl.IV – VI
 15. Matematyka, informatyka – Adrian Surażyński kl. IV-VI
 16. Matematyka, informatyka – Izabela Wnuk
 17. Przyroda – Ewa Misztal kl. IV,
 18. Biologia – Bożena Nazarczuk kl. V-VII,
 19. Historia – Joanna Gełdon kl. IV,VI i VII
 20. Historia – Szymon Jankowski kl. V
 21. Język angielski – Joanna Srokosz kl. I-VII
 22. Język angielski – Katarzyna Beliniak  kl.I –VII
 23. Język angielski – Agnieszka Kileńska kl. I – III
 24. Język niemiecki – Aleksandra Stankiewicz –kl. IV-VII
 25. Geografia kl. VIII – Wojciech Gil
 26. Chemia i biologia kl.VIII – Beata Frąckiewicz
 27. Fizyka – Piotr Witkowski
 28. W–f i pływanie – Piotr Szuman Leszek Dudziński, Aleksandra Oręziak
 29. Plastyka, muzyka – Anna Szybanow
 30. Zajęcia techniczne – Hanna Kucab
 31. Religia – ks.Radosław Czerwiński
 32. Gimnastyka korekcyjna – Aleksandra Oręziak
 33. Pedagog szkolny –  s.Dorota Boruch
 34. Psycholog szkolny – Wioletta Przybyszewska
 35. Logopedia, rewalidacja – Marta Lalka
 36. Terapia pedagogiczna, rewalidacja – Patrycja Osowska
 37. Świetlica szkolna gr.  I – Hanna Zawistowicz – kl. I i II
 38. Świetlica szkolna gr. II – Aleksandra Ozygała – kl. I i II
 39. Świetlica szkolna gr. III – Agnieszka Jabłońska
 40. Świetlica szkolna gr. IV – Anna Jaworska kl. IV-VIII
 41. Biblioteka – Krystyna Balukiewicz
 42. Szachy – Andrzej Janczak
 43. Malarstwo – Jarosław Korzeniewski
 44. Język włoski –  Hanna Dziubińska
 45. Język hiszpański – Luz Marina Longo
 46. Szermierka – Adam Sobczyk
 47. Tenis stołowy – Wiesław Dzięcioł