katolicki zespół edukacyjny im. świętej Rodziny w Olsztynie

katolicka szkoła podstawowa

im. Świętej Rodziny w Olsztynie

GOŚCILIŚMY HARCERZY Z ZHR

GOŚCILIŚMY  HARCERZY  Z  ZHR

 

W naszej szkole gościliśmy przedstawicieli 2 Olsztyńskiej Drużyny Harcerzy im. Szarych Szeregów (9 października 2020 r.), zgrupowanych w formacji Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Członkowie Warmińskiego Hufca Harcerzy „Płomienie” ZHR odwiedzili uczniów celem zasilenia szeregów swojej drużyny. W czasie spotkania – któremu towarzyszyło dużo radości – goście snuli opowieści o zasadach, tradycjach i aktywnościach harcerskich, urozmaicając je pląsami, rebusami i grami harcerskimi.